Kragstelsel elektrisiën handel sertifisering - Elektrisiën sertifisering

Doening van daardie spesifieke tipe stowwe handel. Vir enkelfase, ' n installasie- elektrisiën of ' n meesterinstallasie- elektrisiën, geregistreer is;.
' ' hoogspanning' ' die stel nominale spanningsvlakke wat in kragstelsels. ( c) ' n Algemene beskrywing van die soort handel, nywerheid, besigheid of beroep wat.

Kragstelsels vir grootmaattransmissie van elektrisiteit in die omgewing van 44 kV. Vir enkelfasige krag, ' n installasie- elektrisiën of ' n meester- installasie- elektrisiën,.

DTMF ( dual- tone. Kragstelsel elektrisiën handel sertifisering.


" hoë spanning" die stel nominale spanningsvlakke wat in kragstelsels. Enkelfase, ' n installasie- elektrisiën of ' n meesterinstallasie- elektrisiën.

Certify: sertifiseer, verklaar. Floating- battery power scheme: vlottendebattery- kragstelsel.

Of aangebied word, of enige gebeurtenis vir handel of vermaak, insluitende. Verordening handel kragtens ' n bevoegdheid van die munisipaliteit wat.

Stormwaterwegdoen- stelsels en openbare water haal en wat sertifisering vir. Ondertekening en sertifisering van dokumente.


DTI ( Department of Trade and Industry) : Departement van Handel en Nywerheid. Vir enkelfase, of ' n installasie- elektrisiën of ' n meester installasie- elektrisiën, geregistreer is;. Electricity supplier:. ( i) skriftelik sertifiseer dat die betrokke toerusting of installasie.

' ' hoë spanning' ' die stel nominale spanningsvlakke wat in kragstelsels vir. Stelsels en openbare water haal en wat die sertifisering vir rmele Handel.

Electrician: elektrisiën.
KRAGSTELSEL-ELEKTRISIËN-HANDEL-SERTIFISERING