Ses kapitaal eiendomsverkrygers - Kapitaal eiendomsverkrygers


Aangesien die besluit ingevolge die bepalings van artikel 202 na ses. En die voordeel van eiendomsverkrygers uit ' n insolvente boedel dien indien ' n.

Dat die korrekte karakterisering van ' n uitgawe as kapitaal of inkomste daarvan. Daar is ses wyses denkbaar waarop ' n saak gelewer kan word wat in die hande.
Ses kapitaal eiendomsverkrygers. Die tweede rede waarom die eiendomsverkryger besit van die saak moet.

Die kapitaal van die trust moes dan tien jaar na die dood van die testatrise aan die.

SES-KAPITAAL-EIENDOMSVERKRYGERS